Duurzaam ondernemen: wat het is en wat jij kunt doen

Duurzame inzetbaarheid, circulaire economie, tripple bottom line, ppp en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een snelle greep uit kreten die je tegenwoordig overal hoort. Duurzaam ondernemen begint bij jezelf, ook als online ondernemer. Maar wat betekent het nu allemaal? Betekent het die elektrische auto of afval scheiden? En wat kan jij ermee? Vandaag nog.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO volgens MVO Nederland:
Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Met andere woorden, je onderneemt maatschappelijk verantwoord als je je bedrijf op een manier runt waardoor je goed doet voor mens, planeet én daarbij winstgevend bent. Je bent open en eerlijk hierover.

People Planet Profit

De Tripple Bottom Line gaat over de impact die je bedrijf heeft op de 3 elementen People, Planet, Profit, ofwel PPP. In het Nederlands: Mensen, Planeet en Resultaat.

Je manier waarop je je bedrijf voert heeft impact op deze elementen. Om duurzaam te ondernemen is er een balans tussen de 3 elementen nodig.

Bijvoorbeeld, een bedrijf wat goed is voor hun mensen en de planeet, is dan wel heel erg leefbaar, maar niet levensvatbaar en zal niet kunnen blijven bestaan.

Een bedrijf wat goed is voor planeet én winst behaalt, maar niet goed voor hun mensen is, is weliswaar levensvatbaar, maar de werknemers zullen uiteindelijk je de rug toekeren.

En ten slotte een bedrijf wat zich bekommert om hun werknemers en winstgevend is, heeft weliswaar een haalbare bedrijfsstrategie maar het bedrijf zal niet meer kunnen bestaan als de aarde kapot gaat.

duurzaam ondernemen ppp

Balans

Een bedrijf met een strategie gericht op duurzaam ondernemen heeft dus een gebalanceerde strategie nodig die impact heeft op alle 3 de elementen. Eindklanten accepteren het tegenwoordig ook steeds minder als een bedrijf niet óók aan mens en planeet denkt.

Hoe zit dat dan met kreten als duurzame inzetbaarheid, en circulaire economie?

Duurzame inzetbaarheid 

is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. (definitie van de NEN).

Duurzame inzetbaarheid gaat het dus vooral over People en een beetje Profit. Denk bijvoorbeld aan hoe je werknemers met een zwaar beroep langdurig inzetten in de organisatie en hoe behoud je überhaupt werknemers voor de organisatie. Daarbij zijn gezondheid, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijke aandachtspunten.

Circulaire economie

In een circulaire economie sluiten we de materiaalkringlopen naar het voorbeeld van een ecosysteem. (Ellen MacArthur Foundation) Afval bestaat in een volledig circulaire economie niet, want alles kunnen we gebruiken voor het maken van een nieuw product. Giftige stoffen worden verwijderd en “afval” wordt verdeeld en teruggebracht in een biologische kringloop (voedsel, natuur) en in een technische kringloop (industrie). Producenten nemen hun producten na gebruik terug en herstellen deze voor een nieuw gebruiksleven. Circulaire economie gaat dus veel meer over produceren van producten, verwerken van afval en hergebruiken van materialen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is goed voor je bedrijf.

Ik deel de mening van MVO Nederland dat dat mvo-vriendelijk ondernemen niet alleen goed is voor de maatschappij, maar uiteindelijk ook voor de onderneming zelf.  Veel ondernemers verwachten dit niet. Duurzaam is toch duurder? En daardoor zijn mijn kosten hoger en dus mijn winst lager? Maar kijk eens naar bedrijven die wél duurzaam ondernemen. De vraag naar duurzame producten is enorm gegroeid en de eindklant is bovendien veeleisender geworden op dit vlak. Maar denk ook eens aan duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die hier in geïnvesteerd hebben, hebben gemotiveerde medewerkers die ook nog eens productiever zijn. In deze tijd van arbeidsmarktschaarste hebben deze bedrijven het minder moeilijk dan andere. Jij werkt toch ook liever voor een bedrijf dat goed voor zijn medewerkers (en contractanten) zorgt?

En wat kan jij doen?

Tot zo ver de theorie, maar wat kan jij nou doen in jouw bedrijf, ook als je een online bedrijf hebt? Ten eerste bij het opstellen van je strategie voor 2022 kan je stil staan hoe de elementen in jouw strategie bijdragen aan de 3 Ps: People, Planet en Profit.

Verder zijn er een aantal frameworks die je kunt gebruiken bij dagelijkse afwegingen, bijvoorbeeld het 9R framework.

9 R framework, lekker praktisch

Om dit goed te beschrijven verwijs ik naar de circular company makers. Zij zijn expert op het gebied van Circulair ondernemen. Zij hebben het 9R framework platgeslagen en dan komt het eigenlijk hier op neer:

 

Fase 1: voor gebruik

Er zijn 3 strategieën die zich richten op de ontwerpfase of de aankoopfase (voor gebruik). Hier ligt de nadruk op het voorkomen en het verminderen van het gebruik van grondstoffen en producten. 

  • Refuse – weigeren/vermijden
  • Rethink – heroverwegen
  • Reduce – verminderen (effectief en efficiënt)

Stel jezelf de vragen zoals: Heb ik het nodig of heb ik er zoveel van nodig? Kan ik iets anders gebruiken wat ik al heb en hetzelfde resultaat oplevert? Is het product dat ik wil kopen duurzaam gemaakt? Denk hierbij aan fairtrade of gemaakt van hergebruikte materialen. Een ander woord dat veel gebruikt wordt is het consuminderen.

duurzaam ondernemen circulair

Zelf vind ik de vragen behorend bij eerste strategieën één van de belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen. Want als je ervoor zorgt dat er geen nieuwe grondstoffen moeten worden gebruikt en nieuwe producten moeten worden gemaakt, zorg je ervoor dat er geen nieuwe grondstoffen in de keten terecht komen.

Fase 2: tijdens gebruik

De volgende 5 strategieën richten zich op de fase tijdens gebruik van de grondstoffen. Daarbij ligt de nadruk op het verlengen van de levensduur van grondstoffen en producten. Je bedenkt manieren die voorkomen dat grondstoffen en producten weglekken of waarde verliezen. 

  • Reuse – hergebruik in originele vorm
  • Repair – repareren
  • Refurbish – opknappen door samenvoegen
  • Remanufacture – herfabricage met gebruikte onderdelen
  • Repurpose – herbestemmen van bruikbare onderdelen
Stel jezelf vragen zoals: Is het product nog goed genoeg om hergebruikt te worden? Kunnen de onderdelen of grondstoffen worden gebruikt om er weer een goed bruikbaar product van te maken?

Fase 3: Na gebruik

De laatste twee strategieën zijn gericht op de fase na het gebruik van je product. De focus ligt erop om zoveel mogelijk waarde uit de grondstoffen en producten te halen. Je probeert dus te voorkomen dat een product of grondstof afval wordt.

  • Recycle – grondstoffen terugwinnen
  • Recover – energie winnen uit materialen

Praktische voorbeelden duurzaam ondernemen voor jouw online bedrijf

TIP: kijk eens op de websites van jouw leveranciers wat hun visie op duurzaamheid is. Komt dat overeen met jouw normen en waarden?

Wat ga jij doen om een duurzamere ondernemer te zijn? Wil jij een keer sparren over duurzaam ondernemen in jouw bedrijf? Neem contact met mij op. 

Ik ben Online Business Manager en ik help ondernemers in hun bedrijf. Heb jij een idee voor een duurzaam project in 2022? Als online Business manager kan ik je hierbij ondersteunen. 

marjolijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top